Tietosuoja

Rekisterin pitäjä

Yritys: Synaptic Oy

Yritystunnus:1103781– 0

Postiosoite: Onnelantie 13, 13100 Hämeenlinna

Rekisterin nimi

Synaptic Oy:n asiakasrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttöterkoitus on yrityksen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely. Rekisteriä käytetään myös yrityksen toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää Synaptic Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.  

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteriin tallennetaan

  • asiakkaan nimi
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • tiedot tilauksesta

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki henkilön itse ilmoittamat tiedot

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolisille, kolmansille osapuolille. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.